Instellingen

Deze handleiding beschrijft het instellen van de Unique Smart Duo waterontharder.

Het bedieningspaneel heeft vier knoppen. Van links naar rechts worden deze 1 t/m 4 genummerd. Toets 3 is dus het pijltje naar beneden.

Herstarten van de ontharder

Voor sommige menu’s is het nodig de waterontharder te herstarten. Dit doet men door het stroom uit te schakelen, enkele seconden uitgeschakeld te laten, en vervolgens in te schakelen. Als in de handleiding gesproken wordt over ‘herstarten’ wordt dat bedoeld.

Taal instellen

Herstart de waterontharder. Houdt tijdens ‘F79’ knoppen 1 en 2 ingedrukt. Het taal-keuzemenu verschijnt. Kies met pijltjes 3 en 4, en bevestig met knop 1.
Tip: Nederlands staat altijd onderaan.

Servicemodus

Het servicemenu opent men door de ontharder van het stroom te halen, en vervolgens weer in te schakelen. Op het venster verschijnt nu:

Deze melding blijft ongeveer 5 seconden staan. Druk en houdt tijdens deze zes seconden knoppen 2 en 3 ingedrukt. Het servicemenu zal nu openen. Hieronder staat een overzicht van alle instellingen, de waarde waar ze op moeten staan, en een uitleg van de instelling.

Filter / ontharder

Instellen op: Ontharder

Uw waterontharder kan in verschillende modi werken. Bij het gebruik van een zoutreservoir dient de ontharder op ‘Ontharder’ te staan, zodat het regeneratie-proces wordt uitgevoerd.

Type klep

Instellen op: F79

Deze instelling bepaalt de gebruikte bypass en cilinder. Uw waterontharder heeft type F79.

Tijd of Volume

Instellen op: Volume

Uw waterontharder heeft meerdere methodes om te bepalen hoe de regeneratie wordt gestart: op tijd, op volume (aantal liters), of vanuit myUnique.

Tijd: Als de ontharder op ‘tijd’ ingesteld staat, zal deze na een vast aantal dagen regenereren. Hierbij wordt geen rekening gehouden met verbruik, of andere omstandigheden.

Volume: Als de ontharder op ‘volume’ ingesteld staat, meet de ontharder het waterverbruik, en wordt er na een vastgesteld aantal liters geregenereerd. Deze manier heeft de voorkeur, omdat hierdoor de ontharder altijd op het juiste moment zal reinigen.

Smart: Als u een Smart-waterontharder heeft, wordt de regeneratie ook in de gaten gehouden door het myUnique-platform. Mocht blijken dat een regeneratie eerder, of later, praktischer en beter is, dan wordt dit zo ingesteld. Deze optie is veruit het zuinigst.

Eenheid

Instellen op: liter

Het display van de waterontharder geeft in service enkele gemeten waarden weer. U kunt hier kiezen hoe u dit weer wilt geven. De voorkeur heeft ‘liter’, deze geeft het eenvoudigste overzicht.

Harsinhoud

Instellen op: afhankelijk van harsinhoud

Deze instelling bepaalt de hoeveelheid beschikbare hars in de ontharder. Deze is niet altijd gelijk aan de modelinhoud, en is tegelijk afhankelijk van het gebruikte hars.

Duo 8 8 liter
Duo 10 9 liter
Duo 12 11 liter
Duo 15 15 liter
Duo 20 20 liter
Duo 25 23 liter

Capaciteit hars

Instellen op: 50 K

Er zijn diverse soorten hars op de markt, elk met hun eigen waarden en vermogen. De Duo gebruikt hars met een opname-capaciteit van 50 K.

Downflow / upflow

Instellen op: Down-flow

Het verschil tussen downflow en upflow is hoe het water door de ontharder stroomt, en hoe de regeneratie uitgevoerd wordt. De Unique ontharder gebruikt downflow. Het water stroomt eerst door het harsbed, en gaat via de stijgbuis naar de waterleiding. In upflow stroomt het water eerst door de stijgbuis, en wordt het als laatste door het harsbed gedaan.

Regeneratie-interval

Instellen op: 14 dagen

Deze instelling bepaalt wanneer de waterontharder automatisch zal regenereren als de ontharder op ‘Volume’ staat, en dit volume nog niet is bereikt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij afwezigheid (vakantie).

Tegenspoeling

Instellen:

Duo 8 8 minuten
Duo 10 8 minuten
Duo 12 8 minuten
Duo 15 10 minuten
Duo 20 12 minuten
Duo 25 15 minuten

De tegenspoeling wordt gebruikt om voor het regenereren alle hars in de fles te laten ‘dwarrelen’. Op deze manier kan het pekelwater later in het proces elk harsbolletje van alle kanten benaderen.

Pekel-traag-spoeling

Duo 8 15 minuten
Duo 10 15 minuten
Duo 12 15 minuten
Duo 15 20 minuten
Duo 20 20 minuten
Duo 25 25 minuten

De pekeltraag-spoeling is het moment dat het zoute water uit het zoutreservoir, via de pekelslang, in de cilinder wordt gepompt.

Vullen van zoutreservoir

Instellen op: 15 minuten.

Het programma voor het vullen van het zoutreservoir heeft twee functies. Als eerste om het zoutreservoir weer te vullen met water. Tegelijk is dit ook het moment dat het pekelwater in de cilinder kan ‘weken’ en de regeneratie volledig kan afronden. Op deze manier is de hars ongeveer 30 minuten in contact met het pekelwater, en kan een volledige en juiste regeneratie plaatsvinden.

Snel spoelen

Duo 8 10 minuten
Duo 10 10 minuten
Duo 12 10 minuten
Duo 15 13 minuten
Duo 20 15 minuten
Duo 25 20 minuten

De snelle spoeling spoelt het pekelwater uit de cilinder, en reinigt de kleppen en ventielen. De ingestelde tijd is afhankelijk van de gebruikte cilinder, hars en vorige instellingen.

Gebruikersinstellingen

Bovenstaande instellingen zijn via het servicemenu te benaderen. Nu volgen enkele instellingen die vanuit het gebruikersmenu te benaderen zijn. Om het gebruikersmenu te openen, dient de ontharder ‘In dienst’ te staan, dus zoals deze normaal staat.

Dit is de interne klok en dient ingesteld te worden op de huidige tijd in 24-uurs formaat. Gebruik knoppen 3 en 4 om in te stellen, en knop 1 om te bevestigen.

Uur regeneratie

Dit is het tijdstip van regeneratie. Standaard staat deze op 2 uur ‘s nachts, maar deze kan naar eigen wens worden ingesteld. Let wel: voor optimaal resultaat dient dit op een moment te zijn dat er zo min mogelijk water verbruikt wordt.

Waterhardheid

Instellen op: hardheid van het inkomende water

Om te berekenen hoeveel capaciteit de ontharder heeft, en wanneer de regeneratie plaats moet vinden, is het instellen van de juiste hardheid noodzakelijk. Hoe harder het water, hoe eerder de harsbolletjes verzadigt zijn, hoe eerder er geregenereerd moet worden.

Om de hardheid juist in te kunnen stellen gebruikt u onderstaand schema. Hiermee is een Duitse hardheid om te rekenen naar miligram per Liter, en kan de ontharder juist ingesteld worden.

In het schema staat fH voor Franse hardheid, dH voor Duitse hardheid, en de kolom PPM aan mg/L.

Share this Doc

Instellingen

Or copy link

CONTENTS

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.